079 R.Vaughan Williams, Jaarverslag COV Zaanstreek 2010