home-page

GERARD VROON
Gerard Vroon (Breukelen, 1956) woont vanaf 1975 in Amsterdam, waar hij sinds 1980, na zijn opleiding aan de Rietveld- en de Rijksacademie, werkzaam is als illustrator en beeldend kunstnaar.

OPLEIDING
• Gerrit Rietveldacademie Amsterdam (1974 - 1980)
• Rijksacademie – avondopleiding (1980 – 1983)

 

WERK, EXPOSITIES & AANKOPEN
Noch in zijn werk als illustrator, noch in dat als beeldend kunstenaar beperkt Gerard Vroon zich tot één stijl en één genre, wat hem met name op illustratieterrein breed inzetbaar maakt. Hij werkt veel voor educatieve uitgeverijen, tekent voor allerlei lesmethodes, waarbij het vak geschiedenis/archeologie door de jaren heen toch enigszins tot specialisme uitgegroeid is.

Vrij werk van hem werd aangekocht door ondermeer het ministerie van OCW, de gemeenten Utrecht en Amsterdam en Het Kattenkabinet. Zijn exposities hebben vaak een (literair) thema (bijv. de tentoonstelling 'Under Milkwood' in de Engelenbak) en zijn dikwijls het resultaat van samenwerking met anderen.